Jdi na obsah Jdi na menu
 


Baset

23. 12. 2006

Jak má bassethound vypadat ?

Zda je ten Váš baset takový, jaký má být, se dozvíte, porovnáte-li si svého pejska s tzv. standardem. Standard je slovní popis ideálního představitele plemene tak, jak jej vytvořil chovatelský klub země původu. Pro nás by to tedy měl být britský standard. V Británii vytvořili první standardy již koncem minulého století, ale podle nich se dnešní baseti nedají posuzovat. Dnes se bassethound chová po celém světě. Velmi početný je v USA, kde byl v roce 1963 vypracován chovatelským klubem BHCA (Basset Hound Club of America) moderní standard, jenž převzala i mezinárodní kynologická organizace FCI. Od šedesátých let se tedy v Evropě posuzovali baseti podle amerického standardu, který byl v některých bodech poněkud výstižnější. Proto se v některých důležitých pasážích u jednotlivých znaků plemene někdy odvolávám na americký standard. Na konci sedmdesátých let FCI uvedla v platnost standard, používaný ve Velké Británii, jehož znění platí s menšími úpravami až dodnes.

Tento standard má č. 163/ D ze dne 9.října 1989, jak jej poskytla Českomoravská kynologická unie.

Komentáře ke standardu jsou uvedeny pod každým jednotlivým bodem a nepředstavují nic více, než nezávazný komentář Ivy Černohubové na základě znalostí plemene tak, jak je získala studiem zahraniční odborné literatury, dlouholetou praxí chovatelky a v neposlední řadě praxí rozhodčího ve výstavním kruhu. Komentáře a případně fotografie jsou psány kurzívou a odděleny čárou


STANDARD

Celkový vzhled: krátkonohý pes značné substance, vyvážený a vysoce ušlechtilý. Jisté množství volné kůže je žádoucí.

Charakteristika: Spolehlivý honič, pocházející ze starých krevních linií, lovící nosem, smečkového chování, s hlubokým melodickým hlasem, schopný s velkou vytrvalostí pracovat v honitbě.

Povaha: mírný a klidný, nikdy agresivní nebo bázlivý. Přítulný.


Baset lovec

Znění standardu je v těchto bodech poměrně stručné, ale přesto vystihující. Nesmíme nikdy zapomenout, že bassethound je lovecký pes a jako takový by měl být schopen pracovního výkonu v honitbě. Při poměrně velké substanci si musí zachovat vyváženost a ušlechtilost. Je to pro budoucnost a zdraví plemene velmi důležité, a proto by si to měli uvědomovat zvláště chovatelé. Není nic smutnějšího, než vidět přetloustlého baseta, jehož břicho pro volnou kůži sahá až na zem a jehož nohy jsou tak krátké, že by byl ztěží schopen pohybu v terénu. Takoví psi mají přehnané plemenné znaky a působí spíše jako karikatury.

Povahové vlastnosti považuji také za velmi důležité. Baseta dělá basetem jeho mírná povaha. Nedůvěřivost, agresivita nebo plachost je s plemenem neslučitelná a takové odchylky v povaze by měly být rozhodčím penalizovány. Správný baset má být mírný a klidný, přítulný a vstřícný ke komukoli, kdo k němu přichází s dobrými úmysly. Extrémy jako netečnost typu „mouchy snězte si mě“ nebo naopak hektičnost a neustálý štěkot jsou nedostatky.

Hlava a lebka: Klenutá s mírným stopem s výrazným týlním hrbolkem. Je středně široká v čele a mírně se zužující k mordě. Celkově se jeví morda jako suchá, avšak nikoli špičatá. Nosní hřbet je téměř rovnoběžný s linií lebky od stopu k týlu a je jenom nepatrně delší, než vzdálenost mezi stopem a týlním hrbolem. Na čele a lících může být mírné množství vrásek. V každém případě by měla být kůže na hlavě natolik volná, aby byly vrásky zřetelné, když je kůže přetažena dopředu nebo když se hlava skloní. Horní pysky značně překrývají pysky dolní. Nos je zcela černý, s výjimkou světle zbarvených psů, kdy může být hnědý nebo játrový. Velké a dobře otevřené nosní otvory. Nos může mírně přečnívat před úroveň pysků.


Hlava je výrazný plemenný znak. Když si však pročtete komentáře některých autorů anglických či amerických knih o basetech, nenajdete naprostou shodu v názorech. Stejně tak to je s dnešními rozhodčími. Pravdou je, že některé zdánlivě drobné vady či nedostatky v utváření lebky kazí výraz, který je pro plemeno tak typický. Jsou to plochá lebka, nedostatečný stop nebo tzv. suchá hlava, tj. bez volné kůže, takže vrásky, volné pysky a zřetelný lalok téměř chybí. Plochou lebkou se myslí lebka málo klenutá, bez týlního hrbolku - pes jakoby neměl vysoké čelo. Stop je spojnice mezi hřbetem nosu a temenem - pokud je nedostatečně vyznačen, jeví se hlava jakoby špičatá, protože hřbet nosu přechází plynule přes čelo v temeno. Taková hlava připomíná spíše chrta. Naopak přehnaný stop dává hlavě výraz bernardýna. Hlava také nesmí působit příliš „masitě“. Pro baseta je charakteristická jemně modelovaná lebka s plochými lícemi, přecházejícími ve volně visící pysky - tlama je zřetelně „placatá“. Velmi charakteristický je tzv. týlní hrbol, který je ozdobou korektně utvářené lebky. Obecně platí, že čím typičtější je hlava (její tvar, utváření lebky, množství záhybů kůže, velikost pysků atd.), tím se baset více líbí. Je třeba si však uvědomit, že baseta nedělá jenom pěkná hlava.


Typická hlava psa


Typická hlava feny
Oči: kosočtvercového tvaru, ani vystouplé, ani zapadlé. Tmavé, u světlých psů mohou být různých tónů až po středně hnědé. Výraz klidný a vážný. Červená spojivka je viditelná, ale nikoli přehnaně. Světlé nebo žluté oko je vysoce nežádoucí.

Také oči dávají plemeni jeho typický výraz, ze kterého přímo čiší klidná,
jemná a mírná povaha. Světleji zbarvené oko tento dojem poněkud kazí. Nepřípustné je modře zbarvené, tzv. rybí oko. Někdy se stává, že jedno z vnitřních
víček je tmavěji pigmentované, ale pro posouzení na výstavě to nevadí. Na míře pigmentace vnitřních očních víček nezáleží. Přehnaně volná kůže způsobuje stažení dolního víčka natolik, že spíše než oko je vidět červenou sliznici pod ním. Je to přehnané, nehledě na zdravotní rizika, která jsou s tím spojena.Oči, které splňují představu o zdraví plemene
Uši: nízko, přesně pod linií očí nasazené, dlouhé, avšak ne přehnaně,
stačí když dosáhnou špičky čenichu korektní délky. Po celé délce úzké a dobře svinuté dovnitř, velmi vláčné, jemné a sametové.
Bassethound spolu s bloodhoundem mají vůbec nejdelší uši mezi plemeny psů. Zatímco bloodhound nemá kvůli délce uší s pohybem žádné problémy, u baseta jsou příliš dlouhé uši překážkou v pohybu. Baset, a zvláště štěně, si o ně zakopává, když skloní hlavu. I zde tedy platí, že se nic nemá přehánět, ani délka uší. Má se za to, že by uši měly být alespoň takové délky, aby přetažené dopředu dosáhly špičky nosu. Někteří rozhodčí si délku uší tímto přehrnutím prověřují. Placaté „sloní“ ucho kazí celkový vzhled hlavy. Bývá to právě nedostatečně jemné a vláčné ucho, které je příliš tuhé nato, aby se zavinulo dovnitř a splývalo po stranách hlavy k ramenům. Pokud je pes v afektu, ve střehu, automaticky uši zvedne. Proto by se mělo ucho posuzovat v okamžiku, kdy je pes v klidu.Vlevo - ucho, které je málo jemné na to, aby bylo dostatečně stočené.
Uprostřed je ideálně zavinuté velmi nízko nasazené ucho extrémní délky.
Vpravo je ucho stejných kvalit - avšak v mo mentě, kdy pes je ve střehu.

Morda / chrup: Silné čelisti s perfektním a pravidelným nůžkovým skusem, kdy horní řada řezáků bez mezery překrývá řadu spodní a zuby stojí kolmo v čelisti.
Staré pravidlo říká, že lovecký pes musí mít pravidelné a velké zuby. Vady skusu, obzvláště podkus, se občas u baseta vyskytují. Jde o dědictví minulosti. Nepravidelné utváření čelistí zmiňují již nejstarší chovatelé basetů ve Francii a nevyhnulo se ani našemu chovu již od jeho počátku. Pro chov basetů v ČR je požadována plnochrupost.
Krk: svalnatý, dobře klenutý a dosti dlouhý, s výrazným, avšak ne přehnaným lalokem.
Krk je v poměru k šířce ramen poněkud úzký, nesmí být však tenký a dlouhý natolik, aby pes připomínal spíše „ještěra“. Jak dlouhý má být krk? Délka krku -efektněji řekněme „šíje“- by měla být úměrná celkové velikosti psa. Elegantně klenutá šíje, jejímž pokračováním je dlouhý rovný hřbet, zakončený vesele neseným prutem dostatečné délky, bývá ozdobou baseta. Příliš krátký krk kazí celkový dojem psa - dělá z něj „štuclíka“. Jedno pravidlo říká, že dostatečnou délku krku poznáme jednoduše: Běžící pes, když skloní hlavu k zemi (např. při hledání stopy), nezmění krok ani rychlost pohybu.
Přední končetiny: Lopatky dobře šikmo vzadu uloženy, plece ne těžké. Přední končetiny krátké, mohutné, se silnými kostmi. Lokty ani vybočené ani vbočené, ale těsně přiléhající k bokům těla. Předloktí umístěné mírně pod tělo, ale ne v takové míře, aby zabraňovalo volnému pohybu nebo aby se končetiny v klidu nebo v pohybu vzájemně dotýkaly. Pozorováno zepředu, zapadá hrudník přesně do prostoru, vytvořeného zakřivením předloktí. Překloubení je vysoce nežádoucí. Na zápěstí jsou kožní záhyby - vrásky.
Utváření hrudních končetin je alfou a omegou exteriéru baseta. Na předních končetinách spočívá podstatná část váhy těla, a proto musí být dlouhému tělu dobrou oporou. Při pohledu z boku musí proto být hrudní končetiny umístěny přesně v místě, kde je hrudní koš nejhlubší (v místě, kde je nejníže k zemi). Pokud jsou umístěny poněkud více vpředu, váha těla spočívá za nimi, což způsobuje nezdravé namáhání ramen - lokty se uvolňují a vychylují směrem dopředu a výsledkem je nepevnost v kloubech předních končetin, jehož nejhorší podobou je tzv. překloubení. Je to vážná vada, kdy přední nohy jsou v zápěstí volné, prohýbají se a vyklánějí dopředu. Americký standard tuto vadu uvádí dokonce jako diskvalifikující. Vraťme se ale k příčině, proč bývají přední končetiny umístěny příliš vepředu mimo nejnižší bod hrudníku: Jde o to, že lopatka není uložena dostatečně vzadu, případně že ramenní kost je kratší. Ramenní kost by měla být stejné délky jako lopatka.
Příliš krátká ramenní kost bývá častý nedostatek i u velmi korektních basetů.


Vlevo - Korektní uložení lopatky a z toho vyplývající dobré úhlení předních končetin, kdy kost ramenní a lopatky svírají ideální pravý úhel
Vpravo - strmé úhlení předních končetin, které je následkem nesprávného umístění lopatky a krátké ramenní kosti. Lopatka a ramenní kost svírají úhel větší než 90°.


Jestliže je lopatka dobře uložená, svírá s kostí ramenní pravý úhel. Pokud je úhel větší, jde o strmé úhlení, jehož výsledkem je příliš krátký
a strnulý krok. Dlouhý krok mohou udělat pouze takové končetiny, kdy lopatky jsou dostatečně dlouhé a jsou uloženy šikmo a daleko na hrudním koši při odpovídající délce kosti ramenní. Pohyb tedy odhalí velmi jasně sebemenší nedostatky v utváření předních končetin.

Zakřivení ramenní kosti kopíruje tvar hrudníku (klenutí žeber) a pokračuje v předloktí, které končí v zápěstním kloubu, jež se nachází při dobře uložených plecích přesně pod hrudníkem. Pokud ovšem je celý ramenní pletenec více vepředu na hrudním koši a lokty jsou volnější, pes jakoby předsunuje přední nohy dopředu. Zakřivení předloktí je u takového psa jasně vidět, ale znamená to, že předloktí nemůže být pevnou oporou pro hrudník. Je to dobře vidět, i když si pes sedne.


Vlevo korektní fronta, vpravo nekorektní fronta - přílišné zakřivení kostí nadloktí, úzký postoj.


Sedící baset má mít přední nohy pevné a kolmo postavené poměrně hluboko pod hrudníkem. Přicházíme k jablku sváru všech chovatelů, a to otázce míry zakřivení předních končetin baseta. Bylo to vždy předmětem sporu mezi těmi chovateli, kteří chtěli vyšlechtit rovné přední nohy za účelem zvýšení rychlosti pohybu psa, a těmi, kteří zakřivení fronty považovali za původní prastarý plemenný znak.
Dnešní standard požaduje mírné vybočení, které není překážkou pohybu. Vytočení nohou může být jenom do takové míry, aby se váha rozprostírala pravidelně na všechny prsty, a nikoli pouze na některé z nich. Je to výslovně uvedeno dále u definice tlapek.


Korektní fronta


Jak krátké mají být přední nohy? V tomto bodě jakoby nechával platný standard volný výklad. Americký standard uvádí jasně, že vzdálenost nejnižšího místa hrudníku od země nesmí být více, než jedna třetina kohoutkové výšky psa, ovšem při zachování snadné pohyblivosti v honitbě. Zdravý rozum říká, že krátké nohy mohou být skutečně pouze tak krátké, aby se pes mohl snadno a bez potíží pohybovat. Fena, která již po první březosti a laktaci téměř drhne hrudníkem o zem, by měla být varujícím signálem pro chovatele. Musíme mít na mysli více než u jiných plemen, že nic se nesmí přehánět.

Ještě jedna věc je velmi podstatná, a to síla kostí u končetin. Když má baset příliš tenké kosti, dělá dojem ubožáka. Proto je velmi důležité, aby kostra byla silná a pevná. Svou roli tady jistě hraje i kvalita výživy, ale dobrá výživa může pouze rozvinout zděděné dispozice, nemůže je nikdy sama o sobě vytvořit.
Trup: dlouhý a celkem hluboký. Výrazná hrudní kost, hrudník ani úzký ani přehnaně hluboký. Žebra dobře zaoblená a klenutá, dosahující dosti dozadu, bez deformací. Hřbet dosti široký, rovný, kohoutek a kříž přibližně ve stejné výšce, i když bedra mohou být mírně klenutá. Hřbet mezi kohoutkem a křížem nemá být přehnaně dlouhý.
O existenci hrudní kosti se musí dobrý rozhodčí přesvědčit pohmatem. Někdy namísto kosti nahmátne jenom množství sádla či volnou kůži. Tvar hrudníku je pro celkový vzhled baseta velmi důležitý. Žebra jsou dlouhá a dobře klenutá. Hrudník je velmi dlouhý. Krátký hrudník nebo plochá a křivá žebra, která dělají nedostatečný nebo špatně tvarovaný hrudník, jsou vady, které jsou u baseta stále ještě časté.


Vlevo je typická ukázka krátkého hrudníku, vpravo je hrudník korektní délky.

Linie hřbetu je přímá a vodorovná, bez tendence k prohnutí. Kvůli dlouhému tělu je pro basethounda důležité mít rovnou hřbetní linii. Tato přímost je dána délkou žeber a hrudníku, nikoli beder. Bedra jsou jediné místo na těle, které není strukturálně podepřeno. Nepevný hřbet pochází z nepevných zádových svalů nebo příliš dlouhých beder. Někdy se bedra vyklenují při pohybu (pes se jakoby hrbí). Příčinu nutno hledat jinde, a to ve strmějším úhlení zadních končetin.Nekorektní hřbetní linie.


Korektní hřbetní linie.

Zadní končetiny: Silně osvalené a výrazné, zezadu pozorovány vyvolávají dojem kulovitosti, velmi dobře úhlené. Patní kloub velmi nízko umístěn, zánártí lehce podstavené, avšak ani vtočené ani vybočené. Na zánártí mohou být záhyby kůže, stejně tak na zadní části patního kloubu může být malý váček jako důsledek volné kůže.
Zadní končetiny jsou rovněž velmi důležité, protože uvádějí do pohybu dlouhé a těžké tělo. Musí být proto dobře osvalené. Pozorován zezadu, baset by měl být tak široký (svalstvo, vzdálenost zadních nohou od sebe), že působí jako koule. Dojem kulovitosti těžko udělá velmi úzká zadní partie, která je velmi častou vadou. Zadní končetiny by neměly nikdy působit jako slabší v porovnání s hrudními končetinami. Někdy je tento nežádoucí dojem způsoben strmým úhlením končetin - pes má jakoby dlouhé úzké stehno.


Vlevo - Korektní úhlení, uprostřed - strmé úhlení při dobrém osvalení,
vpravo - strmé úhlení v kombinaci se slabým osvalením.


Patní kloub a zánártí se mezi pejskaři nesprávně označují jako „hlezno“. Mluví se o vysokém nebo nízkém „hleznu“. „Vyšší hlezna“ (tj. dlouhé zánártí) jsou k vidění u mnoha jinak pěkných psů. Způsobují nerovnost hřbetní linie, která k zádi vlivem
vysokého „hlezna“ stoupá. Obzvláště špatné je toto ve spojení se strmým úhlením. Ačkoliv standard hovoří o lehce podstaveném zánártí, které je pro přirozený postoj baseta typické, na výstavách je baset předváděn ve výstavním postoji se zánártím kolmo k zemi. Lépe se tak posoudí úhlení zadních končetin. Postavíme-li psovi zánártí kolmo, ukáže se lépe kolenní kloub a jeho úhel. Není-li kolenní kloub zřetelný, znamená to, že pes má strmé úhlení zadních končetin. Strmé úhlení zadních končetin je možno rozpoznat také v chůzi - krok je krátký a jakoby trhavý, není plynulý.

Tlapky: masivní, se silnými kostmi a plnými prstními polštářky. Jsou namířeny rovně dopředu nebo mohou být lehce vybočené. V každém případě stojí pes korektně, s vahou rozloženou rovnoměrně na každém prstu a polštářku, takže tlapka zanechává stopu velkého psa.
Tlapky musí být mohutné a plné. Správné přirovnání pro vzhled tlapek baseta jsou tlapky kočičí - pouze se liší velikostí. Jsou pevné, uzavřené, silných kostí, s krátkými a dobře klenutými prsty. Někdy jsou k vidění tlapky ploché, jakoby placaté - bez silných kostí. Jindy, a to je vážnější vada, mají tlapky tzv. špatný nášlap. Znamená to, že váha těla je mezi prsty nerovnoměrně rozprostřena. Některé, případně všechny prsty „ujíždějí“ do stran. Takový pes nezanechá v měkkém povrchu zřetelnou stopu velkého psa, ale pár rozmazaných nejasných otisků. Vadou je též tlapka tzv. měkká, tj. nedostatečně uzavřená, kdy se prsty od sebe roztahují na všechny strany. Je to k vidění u některých velmi mohutných tlapek. Často způsobí dojem špatně uzavřené tlapky pouze přerostlé neobroušené nebo nezastřižené drápy.


Korektní dobře uzavřené tlapky s krátkými drápy a pevným nadprstím.
Ocas: dobře nasazený, dosti dlouhý, u nasazení silný, zužující se ke špičce. Na spodní straně ocasu je trochu drsné srsti. V pohybu je ocas nesen vzpřímeně a zahnut v mírném šavlovitém oblouku, nikdy však není zatočený nebo překlopený.
Tvar a způsob nošení ocasu velmi ovlivňuje výsledné ocenění psa. Ocas přetáčivý nebo naopak krátký a silně zatočený kazí celkový dojem. Míra prohnutí ocasu nemá být taková, aby se špička ocasu dotkla zad. Rozhodčí by se měl pohmatem přesvědčit, jestli jsou všechny obratle v pořádku, tj. jestli se nevyskytuje tzv. „knikrut“, což je deformace ocasu. Jde o zalomení v obratli, což je vrozený defekt.
Chůze / pohyb: je nejdůležitější. Je hladký a plynulý. Dosah předních končetin je značný, zadní končetiny vykazují silný odraz. Klouby kolenní a patní nesmí být při pohybu nikdy strnulé, prsty nesmí škrtat o zem.
Kde jinde než v pohybu se ověří správné utváření končetin a jejich význam pro celkovou vitalitu plemene? Původní britský standard popisoval pohyb již v celkové charakteristice plemene. Stejně tak americký standard se o plynulosti pohybu jako podmiňujícím faktoru pro dobrou a vytrvalou práci loveckého psa zmiňuje již v úvodu. Dobrý pohyb je alfou a omegou kvality baseta. Zde si dovolím citovat uznávaného amerického rozhodčího dr.Skolnika: Ačkoli se dříve tvrdilo, že pro neobvyklou stavbu kostry má být pohyb baseta posuzován podle zvláštních měřítek, pravý opak je pravdou. Těžká tělesná stavba vyžaduje vynikající mechaniku pohybu a její charakteristika se nesmí lišit od ostatních plemen psů, kteří jsou šlechtěni na vytrvalost. Jde o následující charakteristiky pohybu:

1. Vyváženost: Délka kroku musí být stejná u předních i zadních končetin. Pokud je krok předních a zadních končetin nevyvážený, příčinu nutno hledat v nevyváženém úhlení předních a zadních končetin: např. korektně úhlené přední končetiny, dovolující dostatečně dlouhý krok, a naopak strmě úhlené pánevní končetiny, jejichž krok je podstatně kratší. Výsledkem bývá nevyvážený pohyb, pes je nucen z klusu přejít ve cval.

2. Snadnost: Vyváženost ve spojení s korektní stavbou těla vykazuje zcela charakteristický pohyb, který si lze představit jako „pohyb na kolečkách“. Hřbetní linie je klidná a nepohybuje se ve vertikálním ani horizontálním směru (do boků), ať se pes pohybuje jakoukoli rychlostí.

3. Délka kroku: Projevem síly a vytrvalosti pohybu je korektní akce končetin. Tou pes disponuje pouze tehdy, když má korektně uložené a korektně zaúhlené lopatky a k tomu odpovídající zaúhlení pánevních končetin. Pozorujeme-li pohyb z profilu, musí být krok prostorný, tj. dostatečně dlouhý, na přední i zadní frontě. Z nejnižšího bodu (tj. v místě, kde jsou kolmo postaveny) by se měly přední končetiny pohybovat dostatečně dopředu a pak ve stejné hloubce dozadu (pod hrudník). Krok, který dosahuje jenom málo dopředu, způsobuje příliš krátká ramenní kost. Jde o velmi častý nedostatek jinak velmi vyvážených a typických psů. Krokem nedostatečné délky se projeví strmé lopatky nebo nedostatečné úhlení pánevních končetin.

4. Pohyb sledovaný zezadu: Při pohybu jsou pánevní končetiny paralelní, pouze v okamžiku zvyšován rychlosti pohybu bývají lehce namířené k ose těla. Hlezenní klouby však přesto musí zůstat korektně umístěny - sudovitý nebo kravský postoj jsou vážné vady. Nedostatkem je taký příliš úzký postoj zadních končetin a malá pohyblivost končetin směrem dozadu. Hlezna musí být při pohybu vynášena poměrně vysoko za tělo. Při pozorování pohybu zezadu lze odhalit též těžké vady v utváření přední fronty jako volné lopatky nebo vybočené lokty.

5. Pohyb sledovaný zepředu: Zakřivení kosti ramenní opisuje oblouky žeber, takže klouby předních končetin jsou k sobě blíže, než lokty. Takto korektně utvářená fronta je těžkému tělu při pohybu oporou. Naproti tomu, pokud zakřivení kosti ramenní je malé, přední končetiny tělo nepodpírají, ale stojí po bocích těla. Pokud jsou klouby končetin vybočeny směrem ven nebo jsou žebra spíše sudovitá než oválná, pak pes vykazuje poněkud valivý pohyb, vyvíjený s velkou námahou. Někdy bývá velký problém přinutit baseta, aby při pohybu zvedl hlavu od země. Při posuzování pohybu zepředu pak jeho dlouhé uši překrývají celou frontu a není vidět akci končetin. Pokud pes hlavu zvedne, bývá snadno k odhalení případné „pádlování“ jedné nebo obou končetin, měkká nebo vybočená tlapka apod.

Osrstění: hladké, krátké a přiléhavé, avšak nikoli příliš jemné. Obrysové linie hladké, bez praporců. Dlouhá, jemná srst s praporci je vysoce nežádoucí.
Ačkoli definice mluví jasně, v rámci plemene se vyskytují drobné rozdíly v textuře srsti. Zatímco někteří psi mají srst velmi tvrdou, obzvláště na hřbetě, jiní mají srst po celém těle jakoby sametovou a velmi krátkou. Rozdíly jsou také v míře utváření podsady na zimní období. Je pochopitelné, že pes, který bydlí v bytě nemusí mít podsadu tak hustou jako jeho kolega, bydlící ve psinci. Přesto i u psů držených „venku“ mohou být rozdíly v množství a hustotě podsady velmi značné.

V každém případě má zdravý baset v dobré kondici srst velmi leklou, až blýskavě hladkou. Je to dobře vidět obzvláště u tříbarevných jedinců s převahou černé barvy.

Zbarvení: nejčastěji černo-bílo-hnědá (tříbarevné) nebo citrónovo-bílá (dvoubarevné), avšak jakékoli jiné zbarvení, běžné u honičů, je přípustné.
Běžně se vyskytují dva barevné rázy, a to tříbarevný (černá, hnědá a bílá) - tzv. tricolor a dvoubarevný (hnědá a bílá) - tzv. bicolor. Přitom sytost hnědé bývá od citrónové přes rezavou, červenou, játrovou až čokoládově hnědou. Velikost a rozmístění barev nemá žádnou důležitost. Stejně tak vzájemné prolínání barev není vadou. Je však jasné, že zbarvení ovlivňuje celkový vzhled psa. Jednotná, tzv. „plášťová“ barva dává vyniknout hřbetní linii a tvaru hrudníku, bílá lysinka přes nos a čelo dává hlavě pěkný výraz. Naopak bílé zbarvené paty opticky prodlužují zánártí, což může být minus pro jinak vyváženého psa. Někdy i jinak zbarvená plotna (bílá v černé nebo černá v bílé apod.), umístěná přesně na hřbetě ruší
průběh hřbetní linie a dělá dojem nerovného hřbetu. Celkový dojem ovlivňuje také zbarvení v obličeji - příliš tmavé zbarvení hlavy či černé lemování očí a pysků dává hlavě poněkud nepřívětivý výraz. Výjimečně se objeví štěně s kuriózním zbarvením, např. jedno ucho bílé. Pro posouzení na výstavě by to nemělo vadit.


Vzácněji se vyskytující tmavá varianta tricolorního basseta.


Klasický tricolor


Červeno-bílé zbarvení - bicolor


Velikost / váha: kohoutková výška 33 až 38 cm.
Dříve se na našich výstavách měřila tzv. kohoutková výška (výška psa měřená v tzv. kohoutku, což je nejvyšší místo lopatky). Bylo to proto, že dříve platný standard (tj. americký) diskvalifikoval výšku nad 38 centimetrů. Současný standard neuvádí žádný diskvalifikující limit a dané rozmezí 33 až 38 cm je natolik volné, že se do něj vejde prakticky každý baset. O kvalitě baseta rozhoduje celková vyváženost a absence hrubých vad v utváření končetin spíše než pár centimetrů navíc. Příliš malý baset mívá nedostatečnou substanci a lehkou kostru, mívá též sušší hlavu. Neodpovídá tedy již v celkové charakteristice plemene. Příliš veliký baset bývá neohrabaný v pohybu a jeho přední končetiny bývají deformovány, protože ve fázi růstu neunesly velkou váhu těla.
Chyby: Každá odchylka od jmenovaných bodů by měla být považována za vadu.
Vyhodnocení její závažnosti by mělo být úměrné stupni této odchylky od standardu.

Pozn.: Psi by měli mít dvě zřetelná varlata sestouplá v šourku.
Jelikož standard neuvádí taxativně hrubé vady, má rozhodčí ve svém rozhodování poněkud ztíženou úlohu. Stává se pak, že pouze specialista na plemeno, který sám má s chovem basetů zkušenost, správně a neomylně postihne všechny vady. Standard popisuje ideálního baseta bez vad. Pes je na výstavě s tímto ideálem srovnáván - konfrontován. Neexistuje žádný stoprocentní baset, každý má nějaké chyby a je na rozhodčím, aby posoudil, do jaké míry se od ideálu vzdaluje. Proto je potřeba si ujasnit, co je malá a co velká nebo dokonce hrubá vada. Baset jako lovecký pes musí být schopen živého pohybu bez velkého úsilí. Pokud má světlejší oko, je to sice vada, ale i se světlým okem se pes může pohybovat a vidí. Světlejší oko by tedy měla být malá vada. Naproti tomu volné lopatky, vybočené lokty, překloubení, špatný nášlap nebo strmé úhlení znesnadňují psovi pohyb a jako takové je nutno označit za vážné vady.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář